Getuigenis

Feldschlösschen : Sinds 2013 geven onze elektrische vrachtwagens ons een concurrentievoordeel

#JoinTheGoodMove

Distributie

Electromobiliteit

4min
Renault Trucks D Z.E. Carlsberg

Thomas Stalder is de VP Customer Supply Chain bij Carlsberg Group's dochteronderneming Feldschlösschen, de grootste brouwerij en drankenleverancier in Zwitserland. In zijn interview onderstreept hij de strategische bijdrage van elektrische vrachtwagens aan koolstofneutrale logistiek.

Renault Trucks D ZE Illustration Carlsberg Feldschlösschen

 

Kunt u uw bedrijf en zijn markt voorstellen? Feldschlösschen, in 1876 opgericht door Theophil Roniger en Mathias Wüthrich, is al meer dan 120 jaar marktleider in Zwitserland. Het heeft 1.200 personeelsleden in dienst op 21 verschillende plaatsen in Zwitserland. Wij brouwen bier in twee productiecentra: Rheinfelden en Sion. Frisdranken en gebotteld mineraalwater produceren wij in Rhäzüns. De biermarkt in Zwitserland is stabiel maar het aantal brouwerijen neemt voortdurend toe. Wij hebben wereldwijd het grootste aantal brouwerijen per hoofd van de bevolking. De markt is dus zeer concurrentiëel.

 

Uw onderneming zet zich in voor de bescherming van het milieu. Wat zijn haar belangrijkste verwezenlijkingen op dat gebied? Met ons programma "Samen op weg naar NUL" hebben wij ambitieuze doelstellingen vastgesteld op vier belangrijke gebieden: koolstofvoetafdruk, waterverspilling, verantwoord drinken en industriële ongevallen. Op het gebied van de koolstofvoetafdruk hebben wij ons aandeel van zelf geproduceerde hernieuwbare energie in het afgelopen jaar verhoogd van 50% tot 66%. Dit is mogelijk geworden door het gebruik van biogas uit onze eigen activiteiten en van alcohol uit de productie van alcoholvrij bier, die wij gebruiken voor warmteopwekking.

 

Wat maakt u bijzonder trots wat betreft uw professionele en persoonlijke betrokkenheid bij de bescherming van het milieu? Bier is een natuurproduct. Wij halen onze grondstoffen rechtstreeks uit natuurlijke bronnen en hebben bijgevolg altijd een nauwe band met het milieu gehad. Milieubescherming is voor ons al tientallen jaren een belangrijk thema. Wij hebben duidelijke doelstellingen bepaald, hebben de klimaatovereenkomst van Parijs onderschreven en zijn van plan om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Wij hebben talrijke maatregelen vastgesteld die ons zullen helpen om onze impact door onze eigen inspanningen tot nul te herleiden.

Ik ben er trots op dat wij met de aankoop van elektrische vrachtwagens een nieuwe belangrijke stap hebben gezet op de weg naar koolstofneutrale logistiek. Wij zijn al enkele jaren bezig met de voorbereiding van deze stap. Reeds in 2008 hebben wij de eerste vloot E-voertuigen geïntroduceerd voor leveringen aan klanten. Wij hebben consequent gebruik gemaakt van de spoorwegen als onderdeel van ons logistiek netwerk. Maar ik ben ook trots op het aandeel van hernieuwbare energieopwekking uit eigen bedrijf, dat nu 66% heeft bereikt, onder meer door het gebruik van alcohol uit alcoholvrij bier.

Ik zet mij ook persoonlijk in om mijn CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen. Ik leef op een energie-efficiënte manier zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen, produceer elektriciteit in mijn eigen huis als zelfproducent, en wij gebruiken een elektrische auto voor korte ritten die op onze thuis opgewekte elektriciteit rijdt.

Welke rol spelen de elektrische vrachtwagens in het koolstofvrije leveringsbeleid van de Carlsberg Groep en Feldschlösschen? De elektrische vrachtwagens leveren een belangrijke bijdrage aan ons doel van koolstofneutrale logistiek, een belangrijk onderdeel van ons plan. Wij gebruiken het spoor voor de langste bevoorradingsritten, en elektrische vrachtwagens voor de kortere. Wij hebben dit beleid enkele jaren geleden aangenomen en er consequent naar gestreefd het te verwezenlijken. Wij hebben een visie van koolstofneutrale logistiek en wij zijn al heel vroeg op deze reis begonnen met de invoering van elektrische vrachtwagens. Wij hebben de eerste 18-tons vrachtwagens al in 2013 in Zwitserland geïntroduceerd. Wij hebben veel tests uitgevoerd, en het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (ETH) in Zürich heeft voor ons een studie uitgevoerd en een ecologische en economische analyse gegeven. Wij hebben heel wat ervaring achter de rug en die willen wij gebruiken om verdere vooruitgang te boeken op het gebied van elektromobiliteit.

 

Waarom hebt u besloten 20 D Wide Z.E. voertuigen van Renault Trucks aan te schaffen? Na het testen van de eerste 18-tons elektrische vrachtwagens in 2013 en het evalueren van onze ervaring, hebben wij meer dan vijf jaar geleden de beslissing genomen om over te schakelen op elektrische vrachtwagens. Toen wij met Renault Trucks spraken, beseften wij al snel dat bij hen de mogelijkheden er zijn en onze plannen om zo snel mogelijk over te schakelen werden begrepen. Wij werken zeer nauw samen met Renault Trucks en discussiëren zeer open en constructief, wat ons ervan overtuigde dat zij de juiste partner waren. Bovendien was de financieringsoplossing voorgesteld door Renault Trucks Financial Services ons geholpen om onze beslissing te nemen en het contract voor 20 D Wide Z.E. vrachtwagens te ondertekenen.

Helpen de elektrische vrachtwagens u een concurrentievoordeel te behalen? Aangezien milieuvraagstukken voor de consument belangrijker zijn geworden, is het zeker een voordeel om deze technologie te gebruiken. Op die manier kunnen wij de klanten tonen dat onze doelstellingen niet alleen abstract op papier zijn, maar ook werkelijk worden uitgevoerd. Maar onze ambities gaan nog verder terug. Onze ambitie om koolstofneutraal te zijn bestond reeds lang vóór de klimaatdemonstraties. Als bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat wij ons bewust moeten zijn van onze verantwoordelijkheden tegenover toekomstige generaties en dat wij alles in het werk moeten stellen om een onbeschadigd milieu achter te laten.

 

Worden de extra kosten van elektrische vrachtwagens gecompenseerd door economische voordelen voor uw bedrijf? Uiteraard hebben wij een economische evaluatie van de elektrische vrachtwagens uitgevoerd. Ondanks alles moeten wij bereid zijn te investeren in nieuwe technologie, ook al is die in het begin niet voordeliger dan vrachtwagens die fossiele brandstoffen verbranden. Op lange termijn is het de juiste zet.

 

Wat betekent een elektrisch wagenpark voor de organisatie van de leveringen? Onze chauffeurs moeten wennen aan elektrische vrachtwagens, maar ze zijn er trots op dat ze ermee rijden, blij dat Feldschlösschen ook op dit gebied een voortrekkersrol op zich neemt en dat zij er deel van uitmaken. Afgezien van het feit dat de chauffeurs in het begin moeten worden opgeleid, is er niets veranderd. Wij leveren nog steeds dagelijks aan onze klanten zoals wij dat altijd gedaan hebben.

 

Welke voordelen verwacht u van uw investering? Dat wij onze CO2-doelstellingen halen. En dat wij meer ervaring opdoen met deze nieuwe technologie.

 

Hoe ziet u de toekomst van logistiek en elektromobiliteit? Gecombineerde spoor-elektromobiliteitsmodellen, zoals wij die nu ontwikkeld hebben, zouden in de toekomst ook een model kunnen zijn voor andere bedrijven.

Set canonical URL
Off