Verslag

Renault Trucks vermindert CO2-uitstoot

#JoinTheGoodMove

Groene energie

4min
landscape

Actie ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken

De vereiste energietransitie

Klimaatverandering is reëel. Aangezien CO2 (kooldioxide) zich concentreert in de atmosfeer, draagt het bij tot het broeikaseffect en tot de opwarming van de aarde. Om dit verschijnsel een halt toe te roepen, moeten we actie ondernemen en onze levensstijl snel koolstofvrij maken.

Het vervoer over de weg van goederen, dat van essentieel belang is voor onze samenlevingen, speelt een sleutelrol in de vereiste energietransitie, met een duidelijk doel: het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk terugdringen om zo snel mogelijk koolstofneutraliteit te bereiken.

 

Strengere regelgeving

In het kader van het in 2015 goedgekeurde klimaatakkoord van Parijs, waarin wordt opgeroepen om de opwarming van de aarde tegen 2100 tot minder dan 2°C te beperken, heeft de Europese Unie besloten om het vervoer, dat in Europa verantwoordelijk is voor 25% van de CO2-uitstoot, sneller koolstofvrij te maken.

Daartoe is de Europese regelgeving aangescherpt en legt zij nu voor het eerst CO2-reductie-eisen op aan vrachtwagenbouwers, met zeer precieze doelstellingen: -15% tegen 2025 en -30% tegen 2030 ten opzichte van 2019, om tegen 2050 koolstofneutraliteit in het vervoer te bereiken.

In 13 Europese landen zijn 247 lage-emissiezones ingesteld. In de zeer nabije toekomst zullen vrachtwagens met verbrandingsmotoren niet meer op de weg mogen komen.

Renault Trucks heeft zich ertoe verbonden

Het bereiken van koolstofneutraliteit vanaf 2040

Wij hebben ons ertoe verbonden onze activiteiten sneller koolstofvrij te maken om de stijging van de temperatuur op aarde te helpen beperken tot 1,5°C. Ons doel is om vanaf 2040 koolstofneutraliteit te bereiken voor de voertuigen die we op de markt zullen brengen.

 

Geleidelijk toewerken naar 100% koolstofvrij

Elektrische voertuigen vormen de basis van onze energietransitieplannen. We zijn klaar om van elektrische vrachtwagens de nieuwe marktstandaard te maken door een volledige lijn van effectieve, robuuste en rendabele voertuigen voor te stellen die voldoen aan de behoeften van al onze klanten.

Onze doelstellingen zijn ambitieus: 50% van onze verkoop zal bestaan uit elektrische voertuigen in 2030, en in 2040 zal 100% van de voertuigen die we op de weg brengen koolstofneutraal zijn.

Daartoe gaan we stapsgewijs te werk, waarbij we geleidelijk afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen, naarmate de ontkoling en de elektrificatie worden uitgebreid naar alle soorten gebruik.

Wij baseren onze overgang op drie complementaire soorten technologie: Verbrandingsmotoren aangedreven door niet-fossiele brandstoffen (synthetische diesel, biobrandstoffen, biogas en, over enkele jaren, waterstof), Elektrische batterijen en Brandstofcellen op basis van waterstof.

Renault Trucks vermindert CO2-uitstoot

Renault Trucks is de uitdaging aangegaan om de CO2-uitstoot te verminderen in 3 manieren:

  • door vrachtwagens aan te bieden met een steeds hogere brandstofefficiëntie
  • door 100% elektrische oplossingen aan te bieden voor emissievrij gebruik in transport
  • door de levensduur van zijn voertuigen te verlengen in een circulaire benadering.

Verbetering van de brandstofefficiëntie van onze voertuigen

Renault Trucks ontwerpt en verkoopt vrachtwagens die steeds zuiniger zijn in brandstofverbruik en die minder CO2 uitstoten. In combinatie met diensten die chauffeurs en machinisten helpen om hun brandstofefficiëntieDankzij onze motorsystemen is de milieu-impact van onze voertuigen aanzienlijk verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties of betrouwbaarheid.

Elke nieuwe generatie producten van Renault Trucks heeft dus een lager brandstofverbruik dan de vorige.

T High turbo compound

Aan boord voor elektrische voertuigen

Renault Trucks produceert elektrische vrachtwagen modellen voor middelgrote tonnage, bestemd voor toepassingen zoals stadsdistributie, vuilnisophaling en eerste werkzaamheden op bouwterreinen. Naast een uitgebreid gamma van dergelijke voertuigen ontwikkelt Renault Trucks een volledig gamma van aanverwante diensten: levering van batterijen en infrastructuuroplossingen voor het opladen van de batterijen, aanvullende systemen om de gebruikte energie te optimaliseren, herstellingen en onderhoud, financiering en verzekering.

Renault Trucks D E-Tech

 

Om aan alle behoeften van de markt te voldoen, ontwikkelen wij nieuwe technologische systemen waarin batterijen of een waterstofbrandstofcel zijn geïntegreerd. Op die manier kan de elektrificatie worden uitgebreid naar andere relevante toepassingen, zoals de bouw, containervervoer of langeafstandsverkeer.

Het creëren van opwaartse spiraal voor de circulaire economie

Om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en de impact op het milieu, met name het koolstofeffect, van de voertuigen die we produceren te beperken, oriënteren we onze industriële activiteiten op een circulaire economie. Daarbij wordt rekening gehouden met een tweede en derde leven van de voertuigen, hun hergebruik in verschillende vormen en hun recyclage.

  • Re-generate:we renoveren en reconditioneren onze tweedehandsvoertuigen, werken hun software bij en passen de nieuwste generatietechnologie toe op onze nieuwe vrachtwagens om hun levensduur te verlengen en te proberen hun veroudering te voorkomen.
  • Hergebruik: in onze fabriek voor gebruikte vrachtwagens geven we onze gebruikte vrachtwagens een nieuwe bestemming door ze om te bouwen tot op maat gemaakte tweedehandse voertuigen. Tractoren worden omgebouwd tot dragers; dieselmotoren worden omgebouwd tot biodieselbrandstof.
  • Re-cycle: wij bieden een lijn van mechanische assemblages en gerenoveerde onderdelen voor standaard vervangingen, en hun productie heeft 60% minder impact op het milieu dan die van nieuwe onderdelen.
Used trucks factory

 

Door een nieuw levensmiddel aan te bieden of een vrachtwagen om te bouwen kan 14,4 ton CO2-uitstoot worden voorkomen in vergelijking met wat nodig zou zijn om een nieuw voertuig te produceren.

Set canonical URL
Off