Transportoplossingen

Installatie en onderhoud van laadinfrastructuur voor uw elektrische vrachtwagens

Electromobiliteit

3min
2022_02_rt_masterze_09

Als onderdeel van uw decarbonisatietraject is het belangrijk om een analyse uit te voeren van de locatie-infrastructuur en de route van de voertuigen. Een aangepaste, geoptimaliseerde en goed onderhouden infrastructuur leidt tot betere prestaties van uw elektrische trucks en een beter rendement op uw investering. Dit zal een sleutelelement zijn in de rentabiliteit van uw vloot.

Het doel van deze diagnostische check is om de volgende vragen te bespreken:

  • Wat zijn uw specifieke laadbehoeften?

  • Welke types van elektrische voertuigen denkt u nodig te hebben?

  • Welke types van opladen zijn het meest geschikt voor uw activiteiten?

  • Wat zijn de beperkingen van uw bedrijf?

Renault-Trucks-E-Tech-range

Oplossingen bieden die passen bij uw zakelijke behoeften

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, zullen wij u aanbevelingen doen over de meest geschikte laadsystemen. Afhankelijk van uw activiteiten kan een nachtlaadsysteem voldoende zijn. In andere gevallen zal het verstandig zijn om een snellaadsysteem te voorzien. Het is ook een optie om een mobiel snellaadstation te gebruiken: dit kan bijvoorbeeld tijdelijk op één of meer strategische plaatsen worden geplaatst.

De door ons voorgestelde oplaadoplossingen zijn systematisch getest en goedgekeurd door onze technische diensten. Ze worden gebruikt in combinatie met specifieke online software die geoptimaliseerd opladen mogelijk maakt, zodat u uw elektrisch energieverbruik kunt verdelen om zo rendabel mogelijk te zijn. U zult ook alle stadia van het opladen kunnen volgen, of het opladen kunnen plannen op de meest geschikte tijdstippen: dit wordt smart charging genoemd.

Om u bij uw definitieve keuze te begeleiden, stellen onze experts u verschillende laadlay-outs voor die zijn afgestemd op uw beperkingen en de prioriteiten die verband houden met uw operationele eisen. Het doel is de stilstandtijd van uw voertuig te beperken en het rendement van uw investering te optimaliseren.

d ze

Duurzame prestaties leveren

Zodra de laadinfrastructuur operationeel is, bieden wij training voor uw teams om ervoor te zorgen dat uw nieuwe elektrische voertuigen effectief, zuinig en veilig worden gebruikt.

Bovendien raden wij u aan om gebruik te maken van onze fleet management-oplossingen om het prestatieniveau van uw logistieke keten op peil te houden en uw laadtijden te optimaliseren. Wanneer u uw vrachtwagens op ons Optifleet-platform aansluit, kunt u hun energierendement, de manier waarop ze rijden en zelfs hun werk- en laaduren controleren. Met de Optifleet*-toepassing kunt u dagelijks, en zelfs om het uur, de prestaties van de voertuigen controleren aan de hand van de gegevens t. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw chauffeurs te helpen bij het gebruik van de nieuwe vrachtwagens. U kunt bijvoorbeeld cijfers verstrekken om de voordelen te ondersteunen van het gebruik van voertuigremmen om energie te regenereren en de actieradius van het voertuig te vergroten. Een chauffeur die zijn remmen efficiënt beheert, verhoogt de actieradius van zijn voertuig met 20 tot 30%! Optifleet is het perfecte hulpmiddel om uw wagenpark te controleren, uw chauffeurs te ondersteunen, verbeteringsmogelijkheden te identificeren en zo uw kostenefficiëntie op lange termijn te optimaliseren.

Renault Trucks biedt u een complete ondersteuning: van de keuze en de opvolging van de elektrische voertuigen tot het uitwerken van de geschikte infrastructuur, wij ondersteunen u bij uw engagement om uw vloot koolstofvrij te maken met behoud van uw marges en winstniveaus.

*Beschikbaar op de Renault Trucks E-Tech D en D Wide gamma's

Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts om meer te weten te komen en te profiteren van onze ondersteuning op maat.

Providing sustainable performance for your electric trucks

Once the charging infrastructure is operational, we offer training for your teams to ensure that your new electric vehicles are used effectively, economically and safely.

Furthermore, we recommend the use of our fleet management solutions to maintain the performance levels of your logistics chain over time and to optimise your charging times. When you connect your trucks to our Optifleet platform, you will be able to monitor their energy efficiency, the manner in which they are driven or even their operating hours and charging hours. The Optifleet* application allows you to monitor on a daily, and even hourly, basis, using vehicle performance data. This data can be used to assist your drivers in using the new trucks. You can, for example, provide figures to support the benefits of using vehicle braking in order to regenerate energy and extend the vehicle's operating range.

A driver who manages braking efficiently will increase their vehicle's operating range by 20 to 30%!

Optifleet is the perfect tool for monitoring your fleet, supporting your drivers, identifying opportunities for improvement and therefore optimising your long-term cost-efficiency.

P041239

Download the key steps about adapting the charging infrastructure for electric trucks

RT Infographie_Anglais

Renault Trucks is able to offer holistic support – from selecting and monitoring electric vehicles to defining appropriate infrastructures, we can support your commitments to decarbonising your fleet while maintaining your margins and profit levels.

*Available on Renault Trucks E-Tech D and D Wide ranges

Do not hesitate to contact our experts to find out more and enjoy the benefits of our tailored support.

Contact us for more information.

I agree that when submitting this form, Renault Trucks will store and keep my personal data as long as required to evaluate the information provided and in order to be able to contact me back about this specific subject. My data may also be transferred to Renault Trucks partners and distributors that will be able to handle my demand.
I agree to receive news and information about Renault Trucks products and events. I will be able to stop these communications in every email I receive.
Set canonical URL
Off