Transportoplossingen

Wat is het milieueffect van batterijen voor elektrische vrachtwagens?

Electromobiliteit

4min
Man and woman talking in fonr tof Renault Trucks E-Tech D

Bij de overstap naar een vloot van elektrische vrachtwagens is een veelgestelde vraag of de batterijen een impact hebben op het milieu. Bij Renault Trucks beperken we deze impact. Door al onze op de markt gebrachte batterijen te volgen, kunnen we hun prestaties controleren om ze te optimaliseren. Tijdens hun gebruik kunnen we ze onderhouden om hun levensduur te verlengen. Als ze het einde van hun levensduur hebben bereikt, beschikken wij over reconditionerings- en recyclingfaciliteiten. Ontdek ons engagement om de milieu-impact van de batterijen in onze elektrische vrachtwagens te beperken.

Wat is het milieueffect van onze batterijproductie?

De Volvo Groep heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de winning van lithium, essentieel voor de productie van lithium-ion batterijen, gebeurt met respect voor het milieu en de gezondheid van de mensen die in de mijnen werken. Wij zien erop toe dat onze leveranciers zich houden aan de internationale aanbevelingslabels die zijn goedgekeurd door de leden van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dit geldt voor bijna allemaal.

De mineralen die voor de productie van batterijen worden gebruikt, zoals lithium-ion, grafiet, nikkel of kobalt, zijn geen zeldzame metalen. In een in 2021 gepubliceerd rapport schat het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat er momenteel voldoende reserves op aarde zijn voor de productie van batterijen (bron: T&E Monitoring of public announcements on planned battery cell production capacity, april 2021).

Dankzij deze acties en onze verbintenissen verminderen wij de impact van onze batterijen op het milieu aanzienlijk.

Man charging Renault Trucks E-Tech D

Wat is de levensduur van de batterij?

De levensduur van de batterij is afhankelijk van verschillende factoren. De manier waarop met een voertuig wordt gereden en de manier waarop de batterij wordt opgeladen spelen een belangrijke rol in de levensduur van de batterij. Voor een zo lang mogelijke levensduur, wij bieden opleidingen aan helpen uw chauffeurs de batterijen op de juiste manier te gebruiken en ze onder de beste omstandigheden op te laden. Dit verbetert ook uw winstgevendheid door het beheer van uw vloot elektrische vrachtwagens. Tegelijkertijd bieden wij enkele monitoring tools aan. Deze tools monitoren de gezondheid van uw batterijen (of SOH State of Health) in real time en bieden een onderhoudsplan, dat opnieuw een maximale levensduur garandeert. Onze onderhoudscontracten zijn afgestemd op elektrische voertuigen en houden ook rekening met de beperkingen van uw bedrijfsactiviteit. Bovendien, voor een zelfverzekerde overgang naar elektrisch, wij garanderen onze batterijen voor een periode van 2 tot 8 jaarafhankelijk van het model.

Wat als de batterijen minder efficiënt worden?

Bij Renault Trucks maken we onderscheid tussen de eerste levensduur van de batterij en de zogenaamde tweede levensduur. De eerste levensduur van de batterij is de volledige gebruiksduur sinds de installatie in uw vrachtwagen. Het tweede gebruik kan plaatsvinden in dezelfde toepassing (maar dan op een andere truck), afhankelijk van het gebruik en de vereisten, of in een nieuwe stationaire toepassing.

Wanneer de prestaties van de batterij niet meer volledig voldoen aan de toepassing, wordt de batterij vervangen. Wij gaan ervan uit dat een batterij het einde van zijn eerste levensduur in uw truck heeft bereikt wanneer de maximale bruikbare energie ongeveer 80% van de oorspronkelijke capaciteit bedraagt. De duur van dit eerste gebruik wordt geschat op 6 tot 10 jaar, afhankelijk van de toepassing.

Wat gebeurt er met een batterij die wordt verwijderd? Verschillende handelingen bieden deze batterij een tweede leven. Volgens de diagnose die op een defecte batterij is uitgevoerd, is het mogelijk alleen de defecte modules (celpakket) te vervangen om de prestaties weer in de buurt van het oorspronkelijke niveau te brengen en de levensduur van de batterij te verlengen, die dan een tweede leven krijgt. Dit noemen we reconditionering.

Het is ook mogelijk de batterij volledig te renoveren, door alle modules te vervangen. De batterij wordt dan opnieuw gefabriceerd. Dit betekent dat hij kan worden hergebruikt in plaats van voortijdig gerecycled.

Eenmaal gereviseerd wordt de batterij opgeslagen in onze magazijnen en is hij klaar om geleverd te worden voor montage op een vrachtwagen.

batteries on a Renault Trucks E-Tech D truck

Wat gebeurt er met de batterijen aan het einde van de levensduur?

Om de impact van batterijen op het milieu aanzienlijk te verminderen, stellen wij alles in het werk om ze gedurende hun hele operationele levensduur en zelfs in andere bedrijfssectoren te gebruiken. Zodra hun eerste levensduur afloopt, nemen wij ze in beslag voor hergebruik in een andere toepassing. Batterijen, of de gebruikte modules ervan, hebben nog een aanzienlijke energieopslagcapaciteit en kunnen worden gebruikt voor stationaire energieopslag, bijvoorbeeld in de vastgoedsector. Er zijn tal van mogelijkheden voor hergebruik en hun tweede leven kan 10 tot 15 jaar duren. Dit is wat wij hergebruik noemen en het vormt een integraal onderdeel van onze benadering van de circulaire economie.

Wij hebben met onze partner Neotrucks ook een retrofit-netwerk opgezet dat Ombouw van een dieselvrachtwagen naar een elektrisch voertuig.

Wat komt er kijken bij het recyclen van batterijen?

Wanneer batterijen niet meer efficiënt genoeg zijn voor een tweede (of misschien zelfs derde) leven, zorgen wij voor hun recycling. Recycling is uiterst belangrijk voor de circulaire economie en past in een verantwoorde aanpak van het hele decarbonisatieproces van uw activiteit. Bij de recycling van batterijen scheiden wij de onderdelen, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Een van de belangrijkste punten is de hergebruik van grondstoffen (grafiet, lithium, nikkel, enz.). Deze kunnen worden ingezameld voor hergebruik in de productie. Renault Trucks denkt hiermee vooruit aan de Europese regelgeving die fabrikanten kan verplichten om tegen 2030 minstens 70% van het gewicht van de batterij te recycleren.

Ze vertrouwen ons.

De Delanchy Groep kiest voor elektrische vrachtwagens van Renault Trucks

Elke nacht ontvangen 15 Parijse topwinkels hun leveringen per elektrische vrachtwagen.

Feldschlösschen : Sinds 2013 geven onze elektrische vrachtwagens ons een concurrentievoordeel

10 Renault Trucks T Oleo100 voor Transcal

Elektrische technologie is beproefd en betrouwbaar. Ze is geschikt voor vele sectoren met prestaties die gelijkwaardig zijn aan die van de verbrandingsmotortechnologie. Via onze 360°-ondersteuning bieden wij bijbehorende diensten voor onze elektrische trucks om de efficiëntie te optimaliseren en het gebruik ervan te verlengen. Onderhoudscontracten spelen ook een rol in de levensduur van de batterij. Wij worden ondersteund door een sterk en uitgebreid netwerk, volledig opgeleid en uitgerust met elektrische technologie. Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts voor meer informatie over elektromobiliteit.

Contacteer ons

Ik ga ermee akkoord dat Renault Trucks mijn persoonlijke gegevens opslaat en bewaart zolang dat nodig is om de verstrekte informatie te evalueren en om contact met mij op te kunnen nemen over dit specifieke onderwerp. Mijn gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan partners en distributeurs van Renault Trucks die mijn vraag kunnen behandelen.
Ik ga akkoord met het ontvangen van nieuws en informatie over producten en evenementen van Renault Trucks. Ik kan deze communicatie in elke e-mail die ik ontvang stopzetten.
Set canonical URL
Off