Transportoplossingen

Wat is het milieueffect van batterijen voor elektrische vrachtwagens?

Electromobiliteit

4min
Renault Trucks D E-TECH en recharge dans une station électrique - nouveau facelift avec équipement GSR (General safety regulation ; règlement de sécurité général)

When switching to a fleet of electric trucks, a frequently asked question is whether the batteries have an impact on the environment. At Renault Trucks, we limit this impact. By keeping a track of all of batteries that we introduce to the market, we can monitor their performance in order to optimise them. Throughout their use, we can service them to extend their use. Once they reach end of life, we have reconditioning and recycling facilities. Discover our commitments to limit the environmental impact of the batteries in our electric trucks.

Wat is het milieueffect van onze batterijproductie?

De Volvo Groep heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de winning van lithium, essentieel voor de productie van lithium-ion batterijen, gebeurt met respect voor het milieu en de gezondheid van de mensen die in de mijnen werken. Wij zien erop toe dat onze leveranciers zich houden aan de internationale aanbevelingslabels die zijn goedgekeurd door de leden van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Dit geldt voor bijna allemaal.

De mineralen die voor de productie van batterijen worden gebruikt, zoals lithium-ion, grafiet, nikkel of kobalt, zijn geen zeldzame metalen. In een in 2021 gepubliceerd rapport schat het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat er momenteel voldoende reserves op aarde zijn voor de productie van batterijen (bron: T&E Monitoring of public announcements on planned battery cell production capacity, april 2021).

Dankzij deze acties en onze verbintenissen verminderen wij de impact van onze batterijen op het milieu aanzienlijk.

Man charging Renault Trucks E-Tech D

Are electric truck batteries bad for the environment?

Potential global warming due to battery production is quickly compensated with an electric truck! For example, making the four 66 kWh battery packs necessary for the Renault Trucks E-Tech D currently emits 20 tons of CO2. But its use allows to save 30 tons of CO2 per year compared to its diesel counterpart (in France). CO2 emissions due to battery production are therefore rapidly compensated.

Wat is de levensduur van de batterij?

De levensduur van de batterij is afhankelijk van verschillende factoren. De manier waarop met een voertuig wordt gereden en de manier waarop de batterij wordt opgeladen spelen een belangrijke rol in de levensduur van de batterij. Voor een zo lang mogelijke levensduur, wij bieden opleidingen aan helpen uw chauffeurs de batterijen op de juiste manier te gebruiken en ze onder de beste omstandigheden op te laden. Dit verbetert ook uw winstgevendheid door het beheer van uw vloot elektrische vrachtwagens. Tegelijkertijd bieden wij enkele monitoring tools aan. Deze tools monitoren de gezondheid van uw batterijen (of SOH State of Health) in real time en bieden een onderhoudsplan, dat opnieuw een maximale levensduur garandeert. Onze onderhoudscontracten zijn afgestemd op elektrische voertuigen en houden ook rekening met de beperkingen van uw bedrijfsactiviteit. Bovendien, voor een zelfverzekerde overgang naar elektrisch, wij garanderen onze batterijen voor een periode van 2 tot 8 jaarafhankelijk van het model.

Wat als de batterijen minder efficiënt worden?

Bij Renault Trucks maken we onderscheid tussen de eerste levensduur van de batterij en de zogenaamde tweede levensduur. De eerste levensduur van de batterij is de volledige gebruiksduur sinds de installatie in uw vrachtwagen. Het tweede gebruik kan plaatsvinden in dezelfde toepassing (maar dan op een andere truck), afhankelijk van het gebruik en de vereisten, of in een nieuwe stationaire toepassing.

Wanneer de prestaties van de batterij niet meer volledig voldoen aan de toepassing, wordt de batterij vervangen. Wij gaan ervan uit dat een batterij het einde van zijn eerste levensduur in uw truck heeft bereikt wanneer de maximale bruikbare energie ongeveer 80% van de oorspronkelijke capaciteit bedraagt. De duur van dit eerste gebruik wordt geschat op 6 tot 10 jaar, afhankelijk van de toepassing.

Wat gebeurt er met een batterij die wordt verwijderd? Verschillende handelingen bieden deze batterij een tweede leven. Volgens de diagnose die op een defecte batterij is uitgevoerd, is het mogelijk alleen de defecte modules (celpakket) te vervangen om de prestaties weer in de buurt van het oorspronkelijke niveau te brengen en de levensduur van de batterij te verlengen, die dan een tweede leven krijgt. Dit noemen we reconditionering.

Het is ook mogelijk de batterij volledig te renoveren, door alle modules te vervangen. De batterij wordt dan opnieuw gefabriceerd. Dit betekent dat hij kan worden hergebruikt in plaats van voortijdig gerecycled.

Eenmaal gereviseerd wordt de batterij opgeslagen in onze magazijnen en is hij klaar om geleverd te worden voor montage op een vrachtwagen.

batteries on a Renault Trucks E-Tech D truck

Wat gebeurt er met de batterijen aan het einde van de levensduur?

Om de impact van batterijen op het milieu aanzienlijk te verminderen, stellen wij alles in het werk om ze gedurende hun hele operationele levensduur en zelfs in andere bedrijfssectoren te gebruiken. Zodra hun eerste levensduur afloopt, nemen wij ze in beslag voor hergebruik in een andere toepassing. Batterijen, of de gebruikte modules ervan, hebben nog een aanzienlijke energieopslagcapaciteit en kunnen worden gebruikt voor stationaire energieopslag, bijvoorbeeld in de vastgoedsector. Er zijn tal van mogelijkheden voor hergebruik en hun tweede leven kan 10 tot 15 jaar duren. Dit is wat wij hergebruik noemen en het vormt een integraal onderdeel van onze benadering van de circulaire economie.

Wij hebben met onze partner Neotrucks ook een retrofit-netwerk opgezet dat Ombouw van een dieselvrachtwagen naar een elektrisch voertuig.

Wat komt er kijken bij het recyclen van batterijen?

Wanneer batterijen niet meer efficiënt genoeg zijn voor een tweede (of misschien zelfs derde) leven, zorgen wij voor hun recycling. Recycling is uiterst belangrijk voor de circulaire economie en past in een verantwoorde aanpak van het hele decarbonisatieproces van uw activiteit. Bij de recycling van batterijen scheiden wij de onderdelen, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Een van de belangrijkste punten is de hergebruik van grondstoffen (grafiet, lithium, nikkel, enz.). Deze kunnen worden ingezameld voor hergebruik in de productie. Renault Trucks denkt hiermee vooruit aan de Europese regelgeving die fabrikanten kan verplichten om tegen 2030 minstens 70% van het gewicht van de batterij te recycleren.

Ze vertrouwen ons.

De Delanchy Groep kiest voor elektrische vrachtwagens van Renault Trucks

Elke nacht ontvangen 15 Parijse topwinkels hun leveringen per elektrische vrachtwagen.

Feldschlösschen : Sinds 2013 geven onze elektrische vrachtwagens ons een concurrentievoordeel

Contacteer ons

Ik ga ermee akkoord dat Renault Trucks mijn persoonlijke gegevens opslaat en bewaart zolang dat nodig is om de verstrekte informatie te evalueren en om contact met mij op te kunnen nemen over dit specifieke onderwerp. Mijn gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan partners en distributeurs van Renault Trucks die mijn vraag kunnen behandelen.
Ik ga akkoord met het ontvangen van nieuws en informatie over producten en evenementen van Renault Trucks. Ik kan deze communicatie in elke e-mail die ik ontvang stopzetten.
Set canonical URL
Off