Verklaring van afstand - Gebruik van foto's en/of video's gedeeld op sociale media

Off

U heeft een foto, video of andere inhoud (hierna "Gebruikerscontent" genoemd) gedeeld op sociale media. Renault Trucks wil de Gebruikerscontent gebruiken voor communicatie- en marketingdoeleinden (met name op onze websites).

Wanneer u ingaat op onze uitnodiging om uw Gebruikerscontent te delen met de hashtag #YESRENAULTTRUCKS, gaat u ermee akkoord dat Renault Trucks uw Gebruikerscontent gebruikt in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden:

  • U geeft Renault Trucks het recht om uw Gebruikerscontent op Instagram, Facebook en Twitter weer te geven, te reproduceren, aan te passen en in het algemeen te verspreiden en te gebruiken, evenals uw social media handle, social media ID, profielfoto, bijschriften en locatiegegevens die u eventueel in uw content heeft opgenomen ("Gebruikerscontent").
  • Renault Trucks biedt geen enkele vergoeding voor het gebruik van de Gebruikerscontent.
  • Renault Trucks heeft toestemming om de Gebruikerscontent te gebruiken in zowel gedrukte als digitale vorm, inclusief publicatie op de website van Renault Trucks of in andere digitale kanalen.
  • Indien uw bericht een toezegging of getuigenis bevat ten gunste van onze producten en diensten, erkent u dat het een oprechte en getrouwe weergave is van uw eerlijke overtuiging gebaseerd op het gebruik van de producten van Renault Trucks en dat u eventuele gratis producten of incentives in ruil voor uw bericht openbaar heeft gemaakt.
  • U bevestigt en erkent dat: (i) u de eigenaar bent van alle rechten verbonden aan de Gebruikersinformatie en/of dat elke persoon die de intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten verbonden aan de Gebruikersinformatie geniet, u gemachtigd heeft om deze rechten toe te kennen; dat (ii) Renault Trucks met het gebruik van uw Gebruikersinformatie geen enkele wet overtreedt of rechten van derden schendt. Renault Trucks heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan iedere derde partij die beweert dat de Gebruikerscontent inbreuk maakt op zijn rechten; en dat (iii) u de machtigingen bezit met betrekking tot de beeldrechten van de personen die op de foto's staan.
  • Renault Trucks heeft het recht om de Gebruikersinformatie gedurende 5 jaar te gebruiken. Na deze periode wordt het gebruiksrecht stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Elke partij kan deze toestemming beëindigen. Vanaf de datum van intrekking van de toestemming stopt Renault Trucks met het gebruik van het beeldmateriaal voor de publicatie van nieuwe documenten. Om administratieve redenen is een redelijke termijn nodig om het Gebruikersmateriaal uit de database te verwijderen. Elke publicatie van welke aard dan ook die het Gebruikersmateriaal bevat voor de datum van intrekking zal nog steeds gebruikt worden.

Op deze verklaring van afstand is het Franse recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Lyon.

De opzegging wordt per e-mail (contact_comj@renault-trucks.com) of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan dit adres: Service Juridique, 99 Route de Lyon, Boîte TER A60 2 10, 69806 Saint Priest CEDEX, Frankrijk.

U gaat ermee akkoord dat u in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 en de GDPR op de hoogte bent gebracht van uw recht op toegang tot en rectificatie van de aan Renault Trucks verstrekte persoonsgegevens. Deze rechten kunnen online of per post worden uitgeoefend (- AB Volvo - Att : Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, - SE-405 08 Göteborg, Suède).

 

De voorwaarden van deze overdracht van rechten kunnen van tijd tot tijd door Renault Trucks aangepast worden: controleer deze voorwaarden telkens wanneer Renault Trucks uw Gebruikersinformatie gebruikt, alvorens uw toestemming te geven.

U geeft Renault Trucks toestemming om de foto's en/of video's van mij te gebruiken volgens bovenstaande voorwaarden en voor bovenstaande doeleinden.